Budućnost pripada islamu – HUTBA

Posted: Januar 14, 2013 in hutba
Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Onome koji poznaje ono što je skriveno i javno. Svjedočim da nema drugog božanstva pored Allaha Jedinog, koji nema ortaka, Njemu pripada konačni kraj. Nema stvorenja na Zemlji a da ga za njegova djela neće pitati, On dobro poznaje njegovo trenutno boravište ali i mjesto prema kojem će otpremljen biti, sve se to nalazi u Jasnoj knjizi… Svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi we sellem Njegov rob i poslanik, koji je imao smirenost i pouzdanje u svoga Gospodara do konačne pobjede, koji je bio saburli na svim iskušenjima koja bi ga zadesila … Allahu moj, blagoslovi ga i selam mu pošalji, njemu i ostalim poslanicima i vjerovjesnicima, i budi zadovoljan, o moj Allahu, sa svim ashabima i tabi'inima kao i svim onim koji ih slijediše u dobru do Sudnjeg dana!

O skupino muslimana, prepuručujem prije svega samom sebi pa i vama istinsku bogobojaznost :

«Mi smo sljedbenicima Knjige, još prije vas, a i vama, oporučili da se Allaha bojite!»,

«..a ko se bude Allaha bojao, On će mu izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada..»,

«…ako se Allaha budete bojali, on će vam podariti sposobnost da istinu od neistine rastavljate i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostit vam! «

O muslimani, da li vas je ikada sumnja obuzela u moć Allahovu i njegovu sposobnost da pomogne Svoju vjeru i zaštitnike? Da li sumnjate u slabost neprijateljskih spletki, koliko god da bila njihova snaga i koliko god da se pokazalo njihovo mnoštvo? Treba li da se musliman pokoleba kada je u pitanju njegovo vjerovanje da svaka završnica pripada bogobojaznosti i bogobojaznima, te da će pobjeda na kraju pripasti islamu i muslimanima?

Ovakva ubjeđenja kojima se moramo predati nesmiju da naiđu na ikakvu sumnju, jer ona imaju svoje argumente u Časnoj Knjizi i Čistom sunnetu, koji skoro da se nemogu ni izbrojati.

Allah dž.š. je svaku stvar odredio, kao i njene pokretače, sebebe, tako je i za pobjedu postavio uslove bez kojih se ona neće ostvariti… Međutim, ovi sebebi i uslovi nisu daleko od ostvarenja, jer nisu preko ljudske mogućnosti, ono što je potrebno za njih to je samo iskrenost, istinoljubivost, borba na Allahovom putu (džihad) i lijepa namjera.

Vi ste danas, baš kao što su prije bili vaši preci, na ispitu istinoljubivosti i džihada zbog vjere, na ispitu ljubavi prema šerijatu i vjernicima, na ispitu odricanja od svakog širka i njegovih sljedbenika…

Rečeno je onima koji su bili prije nas: «Allah neće vjernike sa licemjerima izmješane ostaviti, već će loše od dobra odvojiiti.»

Pokušajmo sada da razmislimo o nekim našim nevoljama, ali i olakšicama, pa obnovimo naše volje i duševne želje… Hajdemo da razmišljanjem o radosnim vijestima, muštulucima, otjeramo sve pozivaće u bol i očaj…

Znajte da je ova vjera – Allahova vjera. Njene svetosti su Njegove svetosti, a Allah je ljubomorniji prema Svojoj vjeri i svetostima od nas samih, jer je On upravo taj koji ju je objavio, koji je poslao poslanike i koji je sam preuzeo na Sebe zadaću njenog uzdizanja:

«On je poslao poslanika Svoga sa uputstvom i pravom vjerom da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima. On je poslao Poslanika Svoga sa uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih drugih vjera, a Allah je dovoljan Svjedok!»

Rekao je Uzvišeni: «Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvjek bude, makar krivo bilo nevjernicima.»

Od davnina, a i u novije vrijeme, neprijatelji islama smišljaju smicalice i zamke vjernicima… U ovom vremenu njihove spletke dostižu vrhunac. Možda će neko ko je slabog imana pomisliti da muslimani više neće imati nikakvu vrijednost, te da se njihova zastava neće nikada više podići… Međutim, ako se vratimo kur'anskim ajetima primjetit ćemo njihove spletke koje su još od davnina činili, kao i činjenicu da su čak i imetak svoj davali kako bi odvraćali od pravog puta. Ali, uprkos svemu tome, sve se to bezuspješno završavalo. Allah dž.š. je otkrio slabost svih njihovih spletki i ispostavio se na kraju njihov poraz.

U tom smislu ću navesti slijedeće kur'anske primjere:

Kaže Allah dž.š. o prvom: «U gradu je bilo devet osoba koje su po zemlji ne red, nego nered činili, zakunite se najtežom zakletvom – rekoše – da ćemo noću i njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo. I smišljali su spletke, ali smo ih Mi kaznili onda kada se nisu nadali, pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve – i njih i narod njihov, eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili – to je zaista pouka narodu koji zna. »

U drugom primjeru Allah dž.š. kaže: «Oni koji nevjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, zažaliti i na kraju će pobjeđeni biti. A oni koji nebudu vjerovali – u džehennem će biti protjerani.»

Allahovi robovi, ne smijemo zaboraviti u trenutcima dok se odupiremo neprijatelju islama, da su oni, ustvari, neprijatelji Allahovi prije nego što su bili naši neprijatelji. To možete naći u riječima Uzvišenog: «O vjernici, sa Mojim i sa vašim neprijateljima ne prijateljujte!» Oni uistinu lažu i podvaljuju Allahovim ajetima prije nego li su lagali na poslanike ili ismijavali vjernike.

Kaže Uzvišeni obračajući se Svom poslaniku: «Oni doista ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi!»

Uzvišeni Allah je najljubomorniji kada je u pitanju Njegova vjera i svetosti, međutim, Božijom voljom je određeno da ljudi budu iskušavani kako sa zlom, tako i sa dobrom. Ukratko, koliko god dostigle zamke neprijateljske, Allah dž.š. će ih ništavnm učiniti. On za kratko odgađa kaznu njihovu da bi ih nakon toga kaznio.

Razmislite o riječima Allahovim: «To je tako da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.»

Također: «Oni se služe spletkama, a Ja ih uništavam – zato nevjernicima još vremena dadni, još koji ih trenutak ostavi.»

O muslimani, uslov za našu pobjedu nad neprijateljima je iskreno vjerovanje (iman) i činjenje dobrih djela: «Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela budu činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacjelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamjeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ranim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi griješnici.»

Ako se ostvari ovaj uslov, Allahovo obećanje je istina i On nikada Svoje obećanje ne krši: «A dužnost nam je bila vjernike pomoći. A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima: Oni će biti doista potpomognuti i vojska Naša će zacjelo pobjediti!»

Allahovi robovi, odkako je Allahovom poslaniku (sallallahu ‘alejhi we sellem) objavljeno: «Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvjek pokajanje primao», Allahova vjera pobjeđuje a muslimani putujući po Zemlji šire islam obveseljavajući ljude Allahovim zadovoljstvom i Džennetom.

Islam je dostigao ono što nijedna vjera nije dostigla, i prihvatili su ga oni koji su druge vjere odbili. Islamski pokret se nije zaustavio nikada do danas, iako je doživljavao svoje uspone i slabosti općenito gledajući, a sve zavisno od snage i slabosti samih muslimana. Međutim, upravo u tome su predznaci da će pobjede kontinuirane biti za ovu vjeru i da će se povećavati zavisno od veličanja i hvaljenja Allaha dž.š. kao i traženjem oprosta od Njega i zahvaljivanjem, kao što se to prenosi od islamskih mufessira.

O muslimani, ako se prebacimo sa kur'anskih ajeta na hadiske tekstove i radosti koje oni najavljuju, naći ćete u uputama onoga koji ne govori po svom nahođenju, istinska obećanja koja nagovještavaju pobjedu ove vjere. Ona će dostići krajeve koje dodiruje noć i dan!

U hadisu koji se prenosi od Temima Ed-Darije (radijallahu ‘anhu) stoji, čuo sam Allahovog poslanika (sallallahu ‘alejhi we sellem) kako kaže: Doista će ova vjera dostići krajeve koje doseže noć i dan. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, zidanu ili od nečeg drugog pravljenu, a da u nju neće ući ova vjera, bilo ponosom ponosnih ili poniženjem poniženih. Ponosom sa kojim će Allah uzvisiti ovu vjeru ili poniženjem putem kojeg će Allah poniziti nevjerstvo (prenosi ga Ahmed i Hakim i ostali sa lancem prenosilaca koji odgovara uslovima Imama Muslima).

Također, možete naći obećanje o pobjedi muslimana koju još nisu ostvarili u hadisu kada je upitan Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem koji grad će biti prvo osvojen, Konstantinopolis (Istambul) ili Rim, pa reče Allahov poslanik: Heraklov grad će biti prvo osvojen, dakle Konstantinopolis.

Na osnovu ovoga, muslimanima je obećano da će osvojiti Rim koji je jedan od središta kršćanstva, koji je najveće oličenje današnje kršćanske civilizacije.

Što se tiče židova, Poslanik je nagovjestio veliku bitku u kojoj će muslimani izvojevati veličanstvenu pobjedu nad židovima.

Kaže Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem: Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se muslimani ne sukobe sa židovima, pa će ih muslimani ubijati. Židov će se sakriti iza kamena i drveta, a kamen ili drvo će kazati: O muslimane, o Allahov robe, iza mene je židov, dođi i ubij ga! Osim garqada, jer to je židovsko drvo. (Mutefekun ‘alejh)

O muslimani, oni narodi koji su danas prisutni, kao što su to židovi, kršćani i ostali, nestat će! Ostat će samo islam! Kada se približi kraj ovoga svijeta, Isa alejhis selam će sići nesudeći po zakonu kršćana, nego islamskim vjerozakonom.

U sahih hadisu stoji da je Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem rekao: «Tako mi Allaha, doista će sin Merjemin sići pravedno sudeći. Slomit će krst, ubiti svinju, osloboditi džizje.» (Mutefekun ‘alejhi)

U rivajetu kojeg bilježi Ebu Davud stoji: «…borit će se protiv naroda slijedeći islam, te će slomiti krst i ubiti svinju i osloboditi džizje. U njegovom vremenu će Allah uništiti sve millete osim islama.»

Da li muslimani razumiju upute iz ovih hadisa? Da li im one povećavaju pouzdanje u njihovu vjeru i pozivaju li ih misionarstvu, da pozivaju druge ka istini koju oni posjeduju? Da li im se čine neznatnim i malim svi židovi i kršćani, odnosno, jesu li svjesni njihove zablude u ovom vremenu kada su uistinu muslimani slabašni i nemoćni u odnosu na druge koji su skoro nenadmašni?

Molim Allaha Uzvišenog da nas okoristi Kur'anskom uputom!!! Izgovorih ove riječi moleći oprost od Allaha Uzvišenog za sebe i vas, kao i za sve muslimane, od svakog grijeha, molite ga i vi….

DRUGI DIO HUTBE:
Zahvala pripada Uzvišenom:«Allah je propisao: Pobjeda će sigurno pripasti Meni i Mojim poslanicima.»

Svjedočim da nepostoji božanstvo pored Allaha Jedinog koji nema ortaka, Njegova obećanja su istina, pobjeda će zasigurno pripasti Njegovim poslanicima i vjernicima još dok su na ovom svijetu, a i na Dan svjedočenja:

«Mi ćemo doista pobjedom pomoći Naše poslanike a i one koji vjeruju, na ovom svijetu, a i na Dan svjedočenja.»

Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik koji je obavjestio i obradovao svoj ummet sa uzvišenošću, ponosom, i sa pobjedom, pa kaže:

Obraduj ovaj ummet sa ponosom i sa pobjedom! Ko od njih bude radio djela koja se čine radi Ahireta kako bi se stekao ovaj svijet, od takvog djela neće imati nikakve koristi.

Allahu moj, neka su salavat i selam njemu kao i ostalim poslanicima i vjerovjesnicima!

Allahovi robovi, mi smo u potrebi za podsjećanjem, za istinskim muštulucima koji će nas obradovati, kako bi odagnali od sebe očaj i tugu, kako bi obnovili naše želje i volju, kako bi učinili sve one uslove koji su neophodni kao uvjeti za pobjedu.

Allahova milost je prema ovom ummetu što je podario da nakon svake teškoće dođe olakšica, i što nakon svakog iskušenja doće izlaz iz njega. Kako ne, kada je Allah objavio Svome poslaniku: »Ta, zaista, sa mukom je i olakšica, zaista, s mukom je i olakšica.»

Naši ispravni prethodnici su dobro razumjeli značenje ovih ajeta, bili su čvrsto ubjeđeni u njih, tako da su rekli: Teškoća nikada neće nadvladati dvije olakšice, jer je u navedenim ajetima teškoća određena određenim članom (el), za razliku od riječi olakšica, koja je dva puta spomenuta i to bez određenog člana što ima šire značenje.

Također, i oni koji su ih slijedili po dobru, koji su došli poslije njih, i oni su razumjeli njihova značenja…

Među njima je i Šejh Es Sa'di koji je rekao: U tefsiru ovih ajeta su veličanstvene radosti, muštuluci. Kada god se nađe teškoća i nevolja, slijedi je olakšica koja je uvjek uz nju, pa, kada bi teškoća ušla, čak u rupu dabba (životinja), za njom bi olakšica ušla slijedeći je dok je ne bi istjerala. Kao što je rekao Uzvišeni Allah:» Allah će učiniti da nakon svake teškoće dođe olakšica.» I kao što su riječi Poslanikove: Uz svaku nevolju se nalazi i izlaz iz nje, a uz svaku teškoću je i olakšica.

Zatim kaže Šejh Es Sadi: Određenost riječi teškoća (el-‘usr) u dva navedena ajeta ukazuje na to da je ona samo jedna, dok neodređenost riječi olakšica (jusr) ukazuje na to da će se ona ponavljati (općenitost) i da nikako jedna teškoća nemože nadvladati olakšice. U određenosti riječi sa određenim članom el je dokaz da je ona prolazna, te da je nakon svake teškoće, pa ma koliko dostigla svoju veličinu, njen kraj olakšica koja je obavezno slijedi.

Braćo u islamu, koliko god bile velike naše muke i teškoće koje nam nisu nimalo drage, koliko god da nas naši neprijatelji dovodili u raznolika iskušenja svojim neprijateljovanjem i mržnjom, nemojte zaboraviti da je Allahova pobjeda veoma blizu, šejtanove spletke su doista slabe. Samo istini i njenim sljedbenicima pripada krajnja pobjeda! Iza svake teškoće se skriva njen izlaz, uz Allahovu dozvolu. Ono što nam je odvratno, to je prethodnik dobru koje tek dolazi. Argumenti za ovo su argumenti iz Kur'ana i sunneta, kao i iz zbilje prijašnjih civilizacija koje su iščezle…

O islamski brate, regrutuj se kako bi hizmetio Allahovoj vjeri! Požuri u džihad protiv Allahovih neprijatelja, jer ćeš s tim sebi korist pribaviti, Allah je neovisan o nama i našem džihadu!

« A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti! “

Znaj da je Allah u stanju da se osveti Svojim neprijateljima i da ih pobjedi kada htjedne, međutim, želi da iskuša ljude i da razgraniči istinske borce od lažnih kojima slijedi poniženje!

«Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša, jedne pomoću drugih.»

Imanska braćo, onaj koji ne poznaje Allahove zakone u Svemiru, stalno se pita: Kako će budućnost i pobjeda pripasti islamu i muslimanima, posebno u ovom vremenu kada su se neprijatelji okupili da ih nadvladaju sa svim raspoloživim i novootkrivenim sredstvima? Kako će muslimani pobjediti kada njihovi neprijatelji posjeduju atomsko naoružanje i najsavremenije oružje, za razliku od muslimana koji zaostaju za njima kako u naoružanju tako i u tehnici?

Odgovor na ovo glasi da je muslimanima obaveza da se spreme sa svim raspoloživim sredstvima, kao što to kaže Uzvišeni: »I protiv njih se pripremite koliko god možete!»

Međutim, moramo znati da će na kraju pobjeda nama pripasti, ne našom snagom ili trudom, nego samo uz Allahovu snagu: «I borite se protiv njih Allah će ih rukama vašim kažnjavati!»

Ako muslimani budu iskreni, to je jedan od uslova kome slijedi Allahovo određenje i volja protiv Njegovih neprijatelja…

« Vi njih niste ubijali, nego Allah; i nisi ti bacio, kada si bacio, nego je Allah bacio…»

Navedene riječi nesmiju navesti muslimane da se jednostavno predaju osloncu na Allaha. One su samo nagovještaj da je pobjeda od Allaha, pa nek’ ne očajavaju i ne gube nadu ako vide da neprijatelj posjeduje snagu. Allahova ruka je iznad njihovih! Kada Uzvišeni poželi nešto da se dogodi, za takvo što su potrebna samo dva slova el-kaf i en-nun (KUN!-Budi!)

«I naređenje Naše je samo jedna riječ, sve bude u tren oka. »

Imamo iskustvo u prvoj generaciji muslimana i Allahovom poslaniku koji je među njima bio, kada su zamalo izgubili bitku na Hunejnu iako bijaše većina, ili kada poraziše neprijatelje a tad su bili manjina. U ovom vremenu u kome živimo ćemo moći posvjedočiti pobjedi muslimana, iako su nemoćni i slabašni, kao i porazu zabludjelih koji su u velikom broju naoružanjem opremljeni! Zar nije moguće da muslimani ostvare sve uslove potrebne za pobjedu, Allah ih takve spominje u Kur'anu:

« A pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog!», « O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. »

Ova značenja moraju uvjek biti rasplamsana prilikom naših ratova protiv dušmana. Moramo ih poznavati ako želimo da budemo namjesnici na Zemlji. U njih moramo vjerovati ako želimo da budućnost i pobjeda pripadne islamu i muslimanima. Kada će to biti, to Allah poznaje, naša stvarnost treba biti oličenje našeg jedinstva i iskrenosti, ali i džihada. Sve to će ubrzati pobjedu i približiti kraj svim lažima i njihovim sljedbenicima….

Allahu moj, pomozi Svoju vjeru, učini nas od pomagača Tvoje vjere, o Gospodaru svih svjetova!!! Mi Ti se utječemo, o Gospodaru, od svih slabosti i nemoćnosti, od ljubavi prema ovome svijetu i od mržnje prema smrti!!! Allahu moj, ujedini našu riječ na istini, očisti našu zemlju od razvrata razvratnika……

Prevod značenja hutbe koju je održao
Šejh dr. Sulejman ibn Hamed El-Auda
Petak, 17/1/1421. H. Godine

Preveo: Ismail Latif Handžić

(Fakultet islamskog prava)
Islamski Univerzitet, Medina

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s