Kur'an i naš odnos prema njemu

Posted: Januar 16, 2013 in Uncategorized
Neka je slava i hvala Uzvišenom Allahu onolika kolika je Njegova veličina i koliko samo Njemu dolikuje. Nema drugog boga osim Allaha.
Neka je salavat i selam na Poslanika -sallallahu alejhi ve selleme- na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i kod Uzvišenog Allaha priznatu vjeru, islam, do Sudnjega dana.

Objavio je Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi:
”O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Prijevod značenja 102. ajeta sure Ali-Imran)

Uistinu je najbolji govor Allahov govor, najbolja uputa uputa Muhammeda – sallallahu alejhi ve selleme- a najgore stvari su novine u vjeri, svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu a svaka zabluda vodi u vatru.

Cijenjene i poštovane sestre, večeras ćemo govoriti o Kur'anu!

Dosta nam je samo da znamo da je Kur'an Allahov govor!!!
Dosta nam je kada smo svjesni da ovaj Kur'an koji imamo pred sobom, da je njega izgovarao Uzvišeni Allah iznad sedam nebesa. Prenio ga je melek Džibril do Muhammeda -sallallahu alejhi ve sellem- a on do svog ummeta.
Uistinu je Kur'an, Allahov uzvišen govor. Kur'an koji je obavijestio vjernike šta se dešava s njima kada ga uče, kakvu to ljepotu osjećaju u svojim prsima.

“Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije su pouke dvojake. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju.” (Prijevod značenja 23. ajeta sure Ez-Zumer)

Vallahi! Da se Njega Uzvišenog bojimo istinskim strahom, istinskim strahopoštovanjem, naše bi se kože jezile, podilazila bi ih jeza kada bismo učili Kur'an! Kako i ne bi kada bi se brdu ovaj Kur'an objavio ono bi se od straha pred Allahom raspalo!

Kada je Poslanik -sallallahu alejhi ve selleme- počeo s javnom da'wom u Mekki, počeo da javno poziva Kurejšije u islam, oni, Kurejšije nisu mogli da se suprostave Poslaniku -sallallahu alejhi ve selleme- i da nadjačaju Allahov govor, Kur'an kojeg bi Poslanik citirao kada bi se susretao s njima. Jedne prilike Kurejšije su poslale El-Velida ibn Mugira Muhammedu -sallallahu alejhi ve selleme- da razgovara s njim i da svojim pjesništvom, i svojom rječitošću nadjača Allahov govor.
Međutim zaboravili su jednu istinu.

”i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ – ona je gornja.” (Prijevod značenja 40. ajeta sure Et-Tewba)

Došao je Velid do Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i rekao mu:”Pokaži mi šta imaš? Obavijesti me o onome u šta pozivaš!
Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme nije govorio svoj govor!
E'uzu billahi bine-šejtani-r-radžim, bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, stao je Poslanik – sallallahu alejhi ve selleme- da uči Kur'an. Učio je učio. Velid, najpoznatiji arapski pjesnik najveći retoričar u to vrijeme je slušao i razmišljao, dobro je shvatio značenje Allahovih riječi.

Učio je Poslanik -sallallahu alejhi ve selleme- sve dok nije došao do ajeta:

“Pa ako glave okrenu, ti reci: ‘Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda” (Prijevod značenja 13. ajeta sure Fussilet)

Rekao je El-Velid ibn Mugire:”Dosta o Muhammede”.
Zatim je ustao, otišao u svoju kuću i zatvorio vrata za sobom i nije ih otvarao nekoliko dana. Rekle su Kurejšije:” Opsihrio je Muhammed vašeg ahbaba”. Otišli su do Ibn Mugire, pokucali na njegova vrata, i kada je izašao upitali su ga:” Je li ti Muhammed napravio sihr? Šta ti je rekao?
Rekao je Ibn Mugire:” Tako mi Allaha, čuo sam šta govori. Tako mi Allaha,u njemu ima nešto slatko, na njemu nešto neodoljivo, ljupko, kao da mu je u podnožju zeleno lišće, a gore svakojaki plodovi. Ovako nešto ne izgovara čovjek!” (Ovu predaju bilježe Ibn Džerir et-Taberi i el-Bejheki s ispravnim lancem prenosioca)

Allahu ekber! Vidite kako je Kur'an ostavljao traga na srca nevjernika. Šta je s nama? Jesu li naša srca toliko otvrdla, kao kamen ili su još tvrđa.

Slušajte šta kaže Uzvišeni Allah za vjernike, ko su vjernici:

”Pravi su vjernici samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se uče Njegovi ajeti vjerovanje im se povećava i oni se na Gospodara svoga oslanjaju.” (Prijevod značenja 2. ajeta sure El-Enfal)

Koliko i koliko ljudi je primilo islam samo što je čulo Kur'an. Čuli su Allahove uzvišene riječi i primili su islam!
Džubejr ibn Mut'im, ashab Allahovog Poslanika -sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego što je primio islam bio je mušrik. Došao je u Medinu tražeći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Govorio je:” Nije mi bilo mržeg čovjeka od Muhammeda!” Prezirao ga je, mrzio, ali je došao u Medinu da čuje šta to govori Muhammed. Došao je kako se navodi za vrijeme akšam namaza. Ušao je u mesdžid.Poslanik -sallallahu alejhi ve selem- je predvodio ashabe u namazu. Učio je suru et-Tur. Džubejr ibn Mut'im je slušao Poslanikovo -sallallahu alejhi ve sellem- učenje. Mušrik, ali sluša! Sluša jer to nije obični govor! To je uzvišeni govor Uzvišenog i Silnog Gospodara svih ljudi! To je govor Gospodara svega stvorenog! Šta da kažemo danas za neke muslimane koji ostavljaju Kur'an, govor Allaha –subhanehu ve te'ala- a slušaju muziku, šejtanov govor?!
Istinu je rekao Allahov Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme- kada kaže: ”Zaista, Allah ovom Knjigom (Kur'anom) uzdiže jedne narode, a ponižava druge.” (Ovaj hadis bilježi Imam Muslim u svome sahihu u knjizi ”Salatu-l'musafirin” od Zuhejra ibn Harba, a on od Ja'kuba ibn Ibrahima, a on od svog oca, a on od Ibn Šihaba, a on od Amira ibn Vasile, a on od Nafi'a ibn Abdu-l-Harisa a o od Omera ibnu-l-Hattaba. Hadis su takođe zabilježili Ibn Madže u svome Sunenu u Mukaddimi, br. hadisa: 213; Ahmed u Musnedu-l-ašereti-l-mubešširin, br. hadis: 226; Imam ed-Darimi u Fedailu-l-Kur'an, br. hadisa: 3221.)
Slušao je Džubejr ibn Mut'im Poslanika –sallallahu alejhi ve selleme- dok je učio suru Et-Tur na akšam namazu sve dok nije stigao do riječi Allaha –subhanehu ve te'ala:
”Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni…” ( Prijevod značenja 35. ajeta sure Et-Tur)
Razmišljao je Džubejr: ”O Džubejre, zar si sam stvoren?! Nisi mogao tek tako doći na ovaj svijet! ”
Učio je Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme-:
”Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!” (Prijevod značenja 35. ajeta sure Et-Tur)
Razmišlja Džubejr: ”Džubejre jesi li ti sam sebe stvorio?! Jesi li ti stvorio svoju dušu?! Ko je stvorio nešto veće od tebe? Ko je stvorio ova nebesa i Zemlju? Džubejre?!”
Uči Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme- dalje:
”Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!
Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.” (Prijevod značenja 35. i 36. ajeta sure Et-Tur)
Kaže Džubejr: ”Vallahi! Tako mi Allaha, skoro da mi je srce poletjelo!” Čim se završio namaz prišao je Džubejr Poslaniku –sallallahu alejhi ve selleme-, porazgovarao s njim nakratko a zatim izgovorio: ”Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu ennke resulullah!”

Cijenjena sestro!
Ne samo da su ljudi, nevjernici čuli Allahov govor pa su primili islam, pojerovali u Allaha, nego i –ko? Džinni! Džinni!
Šta kaže Uzvišeni Allah?
”Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko džinna prisluškivalo i reklo – Mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje, i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati-‘.” ( Prijevod značenja 1. i 2. ajeta sure El-Džinn)

To je uzvišeni Allahov govor! To je Kur'an kojeg smo mi zaboravili, ostavili i učimo ga samo za ramazan!

Ashabi Allahovog Poslanika –sallallahu alejhi ve selleme- raspravljali su se s Poslanikom oko učenja Kur'ana. Ispravni prethodnici bi proučili Kur'an svakih deset dana u mjesecu. Neki bi to učinili svakih sedam dana a neki čak i za tri dana.
Katade –rahmetullahi te'ala alejhi- bi stalno završavao Kur'an svakih sedam dana. U ramazanu bi to činio svaka tri dana, a u posljednjih deset noći proučio bi Kur'an svake noći!
El-Esved –rahmetullahi te'ala alejhi- bi proučio Kur'an u ramazanu svake dvije noći!

Ne treba se čuditi našim ispravnim prethodnicima kada su oni uživali i osjećali slast u pokornosti svome Gospodaru kao što mi uživamo u hrani, piću, ženidbi i mnogim dunjalučkim prohtjevima. Mnogi od nas ne uzimaju Kur'an u svoje ruke! Mnogi ga uče samo u namazu! Mnogi, samo onda kada ih zaboli, uče Kur'an kao lijek za njihovu bolest! Mnogi od muslimana uče Kur'an ali ne razmišljaju o njemu, ne razmišljaju o njegovim značenjima, porukama i poukama! Mnogi uče Kur'an ali ne rade po njemu! Kaže Poslanik –sallallahu alejhi ve selleme-: ”…Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe…” (Hadis bilježi Imam Muslim od Ebu Malika el-Eš'aria, za izvod ovog hadisa iz ostalih hadiskih zbirki pogledati tekst ”Iman i njegov značaj u životu čovjeka” gdje je spomenut ovaj hadis i njegov izvod iz ostalih hadiskih zbirki) Mnogi od muslimana poriču neke ajete, odvraćaju od njih, govore da neki kur'anski propisi ne mogu se primjeniti u našem vremenu, a sve ovo je očiti, jasni kufr i ponašanje koje ne dolikuje jednom muslimanu!

Plačimo nad našim stanjem i ponavljajmo riječi Uzvišenog Gospodara:

”Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!”’ ( Prijevod značenja 30. ajeta sure El-Furkan)

Kaže Ibnu-l-Kajjim -rahmetullahi te'ala alejhi-: ”Izbjegavanje Kur'ana biva na više načina:
– napuštanjem, ostavljanjem samog slušanja Kur'ana,
– ne rađenjem po Kur'anu, ne sprovođenjem kur'anskih propisa Uzvišeni Allah praksu,
– ostavljanjem, napuštanjem suđenja po Kur'anu,
– nerazmišljanjem o kur'anskim ajetima, o porukama Uzvišenog Allaha i
– izbjegavanjem liječenja Kur'anom od svih bolesti.”

Razlozi koji dovode do zapostavljanja i ostavljanja Kur'ana su:
– nevjerovanje u Kur'an, tj. nevjerovanje da je Kur'an Božija riječ; nevjerovanje da je Uzvišeni Allah, onome ko se pridržava Kur'ana, obećao sreću i na dunjaluku i na ahiretu; nevjerovanje da Uzvišeni Allah, onome ko okreće glavu od Kur'ana i ne radi po njemu u svome životu, prijeti nesrećom i propasti i na ovom i na budućem svijetu; nevjerovanje da je Kur'an jedina knjiga za koju je Uzvišeni Allah garantirao da od nje neće biti ništa oduzeto, niti joj dodano, niti išta izmijenjeno i iskrivljeno, nego će ostati nepromijenjena.
– Nepoznavanje značenja Allahovih riječi i nepostojanje želje da se ona shvate i razumiju. La ilahe illallah! Pa šta učimo i proučavamo ako nećemo Kur'an?!
Allahove riječi kojima se obraća Svome robu a koje su zabilježene u Tevratu, obistinjuju se i obistinjivaće se do Sudnjeg dana:
”Moj robe, zar Me se nimalo ne stidiš? Kada ti – dok putem hodiš od nekog od tvojih priatelja stigne pismo – ti ga što brže uzmeš, zaustaviš se, sjedneš pored puta i, da šta od njega ne bi promaklo, pažljivo, od slova do slova, pročitaš svaku njegovu riječ. A pogledaj u ovu Moju Knjigu koju sam ti poslao, kako sam ti u njoj sve jasno – do u detalje objasnio, koliko sam ti u njoj ponovio, da o onome što u njoj piše dobro razmisliš?! A ti, od nje glavu okrećeš.
Pa jesam li to kod tebe manje vrijedan od nekog od tvojih prijatelja?!
Moj robe, kada ti dođe, da sa tobom posjedi, neko od tvojih prijatelja – sav mu se predaš: dočekaš ga vedra lica, napregneš uši, i svim srcem nastojiš da čuješ svaku njegovu riječ, a ako neko drugi progovori ili ti nešto zasmeta, da ga dobro ne čuješ, odmah mu daš znak da prestane. A evo Mene, došao sam da te posjetim i da s tobom porazgovaram, a ti, uporno, od Mene glavu okrećeš.
Pa jesam li to kod tebe manje vrijedan od nekog od tvojih prijatelja?!”
( Predaju spominje uvaženi učenjak Ebu Bekr el-Džezairi u svojoj knjizi ”Put pravog muslimana” na 120. str.)

– predavanje dunjaluku a zaboravljanje na ahiret, zaboravljanje na Džennet i Džehennem;
– slušanje muzike i svega drugog mimo Kur'ana;
– prevelika nada, tj. nada u dug život i odugovlačenje s ibadetom a od ibadeta je i učenje Kur'ana;
– učenje nečega drugog, makar ono bilo i od vjere, a ostavljanje po strani Kur'ana.

Plemenita i cijenjena sestro!
Vratimo se Kur'anu! Čitajmo ga! Učimo ga napamet! Razmišljajmo o njegovim značenjima!

”Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!” ( Prijevod značenja 24. ajeta sure Muhammed)

Se'id ibn Džubejr -rahmetullahi te'ala alejhi-, jedan od najpobožnijih tabiina, proveo bi cijelu noć u namazu učeći samo jedan ajet. Cijelu noć je ponavljao samo jedan ajet! Koji ajet?

”A vi o griješnici, danas se odvojite!” (Prijevod značenja 59. ajeta sure Ja-sin)

Omer ibn Abdu-l-Aziz -rahmetullahi te'ala alejhi- proveo je cijelu noć u namazu i plakao toliko da je rasplakao sve bližnje oko sebe, rasplakao je svoju porodicu. A, onda je njegova porodica toliko plakala da je rasplakala komšije. Kada su ga upitali ujutro: ”O Omere, šta te rasplakalo, Allah ti se smilovao?” Rekao je: ”Učio sam ajet iz Allahove knjige: ”Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem” ( Prijevod značenja 7. ajeta sure Eš-Šura), pa sam se zapitao gdje ću ja.

Jedne prilike je Omera -radijallahu te'ala anhu- rasrdio jedan od njegovih sluga, pa ga je Omer htio išibati svojim bičem. U njihovom prisustvu, bio je jedan ashab i sve to posmatrao. Kada je Omer htio da udari slugu ovaj ashab je počeo učiti ajete Uzvišenog Allaha:

”i oni koji srdžbu savlađuju…” – Čuvši ovaj ajet, kaže Omer: ”Savlađujem svoju srdžbu!”
”i koji ljudima praštaju…” – Kaže Omer: ”Praštam ti o slugo, ono što si učinio!”
”Allah voli one koji dobra djela čine.” (Prijevod značenja 134. ajeta sure Ali-Imran) – Kaže Omer: ”puštam te u ime Allaha! Slobodan si!”

Plemenita sestro!
Čitajmo Kur'an! Učimo ga napamet! Razmišljajmo o njegovim značenjima! Radimo po Kur'anu, sprovodimo njegove propise u svom životu! Vraćajmo se Kur'anu u svim našim međusobnim sporovima!

Kaže Uzvišeni Allah:

”Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe…” (Prijevod značenja 36. ajeta sure El-Ahzab)

Prenosi se od Zejda ibn ebi Unejse, a on od Abdu-l-Hamida ibn Abdu–radijallahu te'ala anhu—Rahmana, a on od Muslima ibn Jesara, a on od Omera ibnu-l-Hattaba da je rekao Allahov Poslanik -sallallahu alejhi ve selleme-: ”Ostavio sam među vama ono što vam, ako ga se budete držali, neće dozvoliti da poslije mene zalutate: Allahovu Knjigu i Sunnet Njegovog Poslanika!” ( Hadis je zabilježio Imam Malik u svome djelu ”Muweta” u knjizi El-Džami’, br. hadisa: 1395)

Neka je slava i hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, Muhammeda.

Pripremio: E.M.
Fakultet da'we i usuli-d-dina, Islamski Univerzitet u Medini

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s