Značenje La ilahe illAllah – Nema istinskog boga osim Allaha

Posted: Januar 21, 2013 in Akida

Autor: Muhammed ibn Džemil Zejno

Preveo: Ramić Šukrija
“La ilahe illallah” sadrži odbacivanje svojstva “uluhijjeta” (obožavanje i ibadet koji pripadaju jedino istinskom Bogu) od svega i njegovo pripisivanje samo Allahu Jedinome.
1.Uzvišeni Allah je rekao: “I znaj da nema (istinskog) boga osim Allaha.” (Muhammed, 19)
2.Muhammed je rekao: ” Ko iskreno kaže “La ilahe illallah” ući će u džennet. (El-Bezzar, a al-Albani u “Sahihul-Džami`” kaže da je ovaj hadis sahih). “Iskreni” (el-mukhlis) je onaj koji je razumio i shvatio smisao “La ilahe illallah”, pa po njemu radi, njemu poziva druge, jer je u njemu sadržan “tewhid” (vjerovanje u Allahovu jednoću) radi čega je Allah stvorio džine i ljude.
3.Allahov poslanik je rekao svome amidži Ebu Talibu kada je ovaj bio na samrti: ” O moj amidža reci “La ilahe illallah”, riječ koja će ti biti svjedok kod Allaha, ali je on odbio da kaže “La ilahe illallah.” (Buharija i Muslim)
4.Allahov poslanik je trinaest godina u Meki pozivao idolopoklonike (mušrike) govoreći im: “Recite “La ilaha illallah”, a oni su na to, kako Kur'an navodi, davali slijedeći odgovor: ” Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje. I govore nevjernici: “Ovo je čarobnjak, lažov! Zar on da bogove svede na Boga jednog ? To je, zaista, nešto veoma čudno!” I oni ugledni medju njih krenuše: “Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovima se, uistinu, nešto veliko hoće! Zar ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž.” (Sad: 4-7) Odgovorili su tako, jer su oni razumjeli značenje “La ilahe illallah”. Znali su da onaj koji to izgovori neće se moliti nikom osim Allahu, te su ga ostavili i nisu ga izgovorili. Allah dž.š. je o njima rekao: “Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – Oni su se oholili i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika, a nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili.” (Es-Safat: 35-37) Muhammed je rekao: “Ko kaže “La ilahe illallah”, a zatim zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, zabranjeno je dirati njega i njegov imetak, a polaganje računa je pred Uzvišenim Allahom.” (Muslim) Ovaj hadis znači da izgovaranje “Šehadeta” iziskuje da dotični zaniječe i prekine obožavati bilo koga mimo Allaha, kao što je moljenje i zazivanje umrlih i tome slično. Čudno je što neki muslimani izgovaraju “šehadet” jezikom, a zatim, svojim djelima i dovama upućenim nekome drugom mimo Allahu, rade suprotno!
5.“La ilahe illallah” je temelj tewhida i islama, i potpuni program za život, koji se ostvaruje usmjeravanjem svakog oblika obožavanja i slavljenja samo Allahu, a to biva kada se musliman potpuno pokori Allahu, i kada samo Njega moli, i kada kao zakon uzima samo Njegov šerijat, a ne neki drugi.
6.Ibnu Redžeb je rekao: “Allah dž.š. je taj kome se pokoravamo i ne činimo Mu neposlušnost (asiluk), iz poštovanja i slavljenja, iz ljubavi, straha i nade. Oslanjamo se samo na Njega, tražimo samo od Njega, molimo samo Njega. Sve ovo ne dolikuje da se upućuje ikome drugom mimo Uzvišenog Allaha, pa ako neko uključi i pridruži neko stvorenje u neku od ovih osobenosti koje su samo Božje, to narušava njegovu iskrenost pri donošenju šehadeta “La ilahe illallah”, i on obožava “stvorenje” u onom omjeru koliko u njemu postoji to svojstvo.”
7.Muhammed je rekao: “Nagovarajte vaše koji su na samrti da kažu “La ilahe illallah”, jer onaj kome zadnje riječi budu “La ilahe illallah” jednog dana će ući u džennet, pa makar prije toga izdržao kaznu.” (Ibnu Hibban u “Sahihu”, a al-Albani u “Sahihul Džami`” kaže da je ovaj hadis sahih) Smisao “nagovaranja” ne podrazumjeva samo spominjanje “šehadeta” kod onoga koji je na samrti, kako neki misle, nego mu treba narediti, a dokaz za to je hadis Enesa bin Malka da je Allahov poslanik posjetio nekog Ensariju i rekao mu “O dajdža, reci “La ilahe illallah”. Upitao ga je (Ensarija): “Je li dajdža ili amidža ?” Muhammed je odgovorio: “Ne, nego dajdža.” Rekao je: “Za mene je svako dobro da kažem “La ilahe illallah”, a Poslanik je rekao: “Da.” (Imam Ahmed 3/152, s ispravnim senedom po Muslimovom šartu. Preneseno iz “Ahkamul-džena'iz” od al-Albanija, str. 11)
8.Zaista “La ilahe illallah” koristi onome koji ga kaže, ako primjenjuje njegovo značenje u životu i ne prekrši ga sa “širkom”, kao što je moljenje i zazivanje mrtvih, ili živih koji su odsutni. Ovo liči abdestu kojeg pokvarimo nečim što kvari abdest. Muhammed je rekao: “Ko kaže “La ilahe illallah” jednog dana će ga izbaviti iz `azaba (kazne) bez obzira koliko on (`azab) dugo trajao. (El-Bejheki, a al-Albani je rekao u “El-ahadis us-Sahiha”, br. 192, da je ovaj hadis sahih.)
____________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s