Zaštita od šejtana – 8 načina –

Posted: Januar 23, 2013 in zaštita od šejtana
Ibrahim Al Abdulkerim
Uzvišeni Allah nam zabranjuje da slijedimo šejtanove stope:
I ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni ! “
(Al Bakara, 168)
Stoga se moramo čuvati slijeđenja šejtanovih stopa neprestano tražeći zaštitu od njega kao što nas na to upućuje naš Gospodar:
” A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.”
(Al E'araf, 200)
Ovo su metodi kako da se zaštitimo od šejtana:
1. Traženje zaštite kod Uzvišenog Allaha od prokletog šejtana:
“A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.”
(Al E'araf, 200)
Imam Buharija prenosi od Sulejmana ibn Sureda: Bio sam sa Allahovim poslanikom kada su se dvojica ljudi prepirala. Lice jednog od njih je pocrvenilo, a njegove vene su nabrekle. Tada je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja znam riječ koju ako bi je izgovorio prestalo bi ono što ga je spopalo. Kada bi rekao: ‘Euzu billahi mine ššejtani rradžim!’- prestalo bi ono što ga je obuzelo.”
(Buharija, hadis broj 5588)
2. Učenje “ajetul kursijje”, “Allahu la ilahe illa hu el Hajjul Kajjum …” (Al Bakara, 255).
U vjerodostojnom hadisu, kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji: Allahov poslanik mi je naredio da čuvam imovinu zekata koja je donesena u Ramazanu. Tokom noći mi je neko došao nastojeći da ukrade hranu koja je bila donešena. Ja sam ga uhvatio i rekao da ću ga odvesti Allahovom poslaniku.
On je odgovorio: ” Ako me pustiš podučiću te riječima koje će ti kod Allaha koristiti… Kada legneš u svoju postelju prouči “ajetul kursijju”. Kada to učiniš Allah neće prestati biti tvoj Čuvar sve dok ne osvaneš i neće ti se približiti šejtan.” Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ” Rekao ti je istinu, a on je lažov. Bio je to šejtan.”
(Buharija, hadis broj 3033)
3. Učenje zadnjih ajeta sure Al Bakara: “Amener resulu bima unzile ilejhi mir rabbihi…” (Al Bakara, 285).
Prenosi se od Allahovog poslanika:
” Ko prouči dva zadnja ajeta od sure Al Bakare u noći bit će mu dovoljna.”
(Buharija, hadis broj 3707)
Takođe se prenosi da je rekao:
” Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije stvaranja stvorenja. Od te Knjige je objavio dva ajeta kojima je zapečatio suru Al Bakaru. U kojoj kući tri noći zaredom budu učene toj kući se neće približiti šejtan.”
(prenosi ga Tirmizija, 3033)
4. Abdest i namaz. Ovo su izvanredna sredstva za zaštitu od šejtana. A pogotovu u trenucima kada čovjeka spopadnu srdžba i strast. Jer srdžba i strast su vatre u srcu čovjeka, a u hadisu stoji:
” Šejtan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom.”
(Ebu Davud, 4152)
5. Učenje sura “El Felek” i “En Nas”. Ove dvije sure imaju veliki efekat i uticaj da se čovjek zaštiti od šejtana i njegova zla. Zato Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ” Nema bolje zaštite od šejtana od učenja ove dvije sure. “
6. Učenje sure Al Bakara. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
” Ne činite svoje kuće kaburima ! Kuća u kojoj se uči Al Bakara u nju ne ulazi šejtan.”
(Tirmizija)
7. Izgovaranje “La ilahe illalah…” stotinu puta.  Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
” Ko kaže: ‘La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kuli šej’ in kadir’ u jednom danu stotinu puta, imat će nagradu kao da je oslobodio stotinu robova i bit će mu upisano stotinu dobrih dijela i izbrisano stotinu loših dijela i imat će zaštitu od šejtana toga cijelog dana sve dok ne omrkne…”
(Buharija, hadis broj 3050)
8. Što više spominjati Allaha (zikr).

________________________________

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s