Odabranost Medine, njenih stanovnika i Poslanikove džamije

Posted: Februar 5, 2013 in islamske knjige
1. Odabranost Medine 

Medina je Poslanikov  harem,  grad Hidžre i mjesto spuštanja Objave. Kao takvu, Allahov Poslanik  ju je proglasio svetim mjestom, kao što je prije njega Ibrahim, a.s., proglasio Mekku svetim mjestom. U tom smislu su i Poslanikove riječi: 

” Allahu, Ibrahim je Mekku proglasio svetim gradom, pa i ja proglašavam svetim ono što je izmedu ova dva kamenjara (tj. kamena brda).” (Muslim) 

” Medina je sveto mjesto sve od ‘Aira pa do Sevra. Proklet bio od Allaha, meleka i svih ljudi svako ko u njoj uvede bilo kakvu novotariju u vjeri ili pruži utočište onome ko je uvodi ! Takvome neće biti primljeni ni pokajanje ni otkup. U njoj se ne smije ni kositi (sjeći) zelenilo, ni progoniti divljač ni trgati cvijeće, osim u slučaju da se nešto gradi. U njoj nikome nije dozvoljeno da radi borbe nosi oružje niti da siječe drveće, osim ako· će njegovim lišćem neko nahraniti svoju kamilu.” (Muslim) 

U tom smislu su i Adijj b. Zejdove, r.a., riječi: “Allahov Poslanik  je na sve strane oko Medine, do 12 milja udaljenosti. zabranio da se siječe i lomi drveće, osim onoga čime se hrane deve. ” – Predaju sa dobrim senedom bilježi Ebu Davud.

Allahov Poslanik je, također, rekao: 

” Iman će se povlačiti u Medinu kao što se zmija povlači u svoju rupu. Ko god u njoj strpljivo podnese žegu i nestašicu,  ja ću mu na Sudnjem danu biti zagovornik i svjedok.” (Muttefekun alejhi) 

” Ko god od vas bude u mogućnosti smrt dočekati u Medini, neka to učini, jer ću lično ja posvjedočiti svakome ko u njoj umre.” – Tirmizi, Ibn Madže i drugi. 

” Medina je kao kovački mijeh koji razgoni otpad, a zadržava ono što valja.” (Muslim) 

” Da znaju, vidjeli bi da im je Medina najbolja. Niko je, iz nepodnošljivosti prema njoj neće napustiti, a da Allah u nju neće dovesti drugog ko je od njega bolji, niti će se ko strpjeti na njenu žegu i nestašicu, a da mu na Sudnjem danu, lično ja neću biti zagovornik i svjedok.” (Muslim) 

2. Odabranost stanovnika Medine 

Stanovnici Medine su susjedi Allahova Poslanika  džematlije njegove džamije, stanovnici njegova grada, stražari njegova harema j čuvari njegove svetosti. Oni kada su na Pravome putu i kada su dobri bivaju najzaslužniji, najugledniji i dužnost ih je poštovati, voljeti i sa njima u savezništvu biti. Upozoravajući da ih kao takve niko ne smije vrijeđati ni uznemiravati, Allahov Poslanik  je rekao: 

” Niko protiv Medinjana neće moći pokrenuti zavjeru, a da se neće kao so istopiti u vodi.” (Buharija) 

” Ko god protiv Medinjana pokrene kakvo zlo, Allah će ga rastopiti kao olovo u vatri ili so u vodi.” (Muslim) 

3. Odabranost Poslanikove džamije u Medini 

Poslanikova  džamija u Medini je jedna od tri džamije na koje se aludira u riječma Uzvišenog: 

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga  roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu  blagoslovili. (El-Israa, 1 .) 

Iz navedenog kur’ anskog ajeta je očito da se pod izrazom El-aksa i “daleki” aludira i na Poslanikovu i džamiju u Medini. Naime, izraz El aksa i “daleki” je oblik komparativa od pridjeva El-kasi i “dalek”. Otuda je za onoga ko je u Mekki Poslanikova džamija u Medini “daleko” (Elkasi), a Mesdžidu-l-aksa u Jerusalimu ” još dalje” (El-aksa). To što je u sklopu dvaju Hramova Mesdžidu-l-harama u Meki i Mesdžidu-l-aksi-a u Jerusalimu, Poslanikova džamija u Medini spomenuta virtuelno, razlog treba tražiti u tome što ona u trenutku objave citiranog ajeta nije bila još podignuta. 

Govoreći o odabranosti svoje džamije u Medini, Allahov Poslanik  je rekao: “Namaz (obavljen) u ovoj mojoj džamiji je vredniji od hiljadu drugih namaza (obavljenih) u nekoj drugoj džamiji, izuzev u Mesdžidu-l-haramu (u Mekki) u kome je obavljeni namaz vredniji od stotinu hiljada namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji.” prenosi Muslim do riječi: “izuzev u Mesdžidu-l-haramu”. Hadis  sa preostalim dijelom teksta bilježe Ahmed i Ibn Hibban u svom Sahihu

Drugom prilikom, nabrajajući samo tri džamije radi čije se posjete vrijedi na put spremati, Allahov Poslanik  svoju džamiju je stavio na drugo mjesto rekavši: ” Na put se vrijedi spremati radi posjete samo triju džamija: Mesdžidu-l-harama (u Mekki), ove moje džamije (u Medini) i Mesdžidu-l-aksa-a (u Jerusalimu). 

Poslanikova džamija u Medini ima još nešto što nema nijedna druga džamija, a to je Revdai-šerife za koju je Allahov Poslanik ii izmedu ostalog, rekao: 

” Prostor između moje sobe i moje minbere je džennetska bašča.” (Muttefekun alejhi) 

” Ko u ovoj mojoj džamiji, jedan iza drugog, klanja četrdeset namaza, bit će oslobođen od: vatre, kazne i licemjerstva.” – prenosi Ahmed, Munziri kaže da su njegovi prenosioci oni koji se nalaze u Sahihu. Zadnji njegov dio je zabilježio Ahmed i Ibn Hibban u svom Sahihu

Iz svega navedenog se vidi da je posjeta Poslanikove  džamije u Medini svojevrstan čin pobožnosti kojim se postiže bliskost i naklonost Uzvišenog Gospodara. Osim toga, to je pravo mjesto za obraćanje Allahu s dovom ko god želi da mu On ispuni kakvu potrebu.
___________________________________________________ 

Iz Knjige PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi
Naslov originala: MINHADŽU-L-MUSLIM
Organizacija aktivne islamske omladine, 2000
______________________________________________________________________________

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s