Vjerovanje da je Uzvišeni Allah Jedini istinski Bog i pređašnjih i potonjih naroda – PUT PRAVOG MUSLIMANA –

Posted: Februar 5, 2013 in islamske knjige
Musliman čvrsto vjeruje da je Uzvišeni Allah Jedini istinski Bog, kako pređašnjih, tako i potonjih naroda, da nema drugog boga osim Njega i da je jedino On dostojan obožavanja. Tako vjeruje, prije svega, zahvaljujući Allahovoj uputi, jer – koga On uputi, na Pravom je putu, a koga On ostavi na krivom putu, niko ga drugi ne može uputiti – a zatim, zahvaljujući sljedećim tradicionalnim i racionalnim dokazima: 
Tradicionalni dokazi : 
1. Uzvišeni Allah, Njegovi meleki i učeni ljudi svjedoče da nema drugog boga osim Njega. U tom smislu, Uzvišeni veli: 
Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog ! (Ali ‘Imran, 18.)
2. Uzvišeni Allah to potvrđuje na više mjesta u Kur'anu, gdje veli: 
Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni ! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san ! (El-Bekare, 255.) 
A vaš Bog – jedan je Bog ! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog ! (El-Bekare, 163.)
Uzvišeni Allah je Svome vjerovjesniku Musau, a.s., rekao:
Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj ! (Ta-ha, 14.)
Našem vjerovjesniku Muhammedu On je rekao:
Znaj da nema boga osim Allaha ! (Muhammed, 19.) 
Govoreći sam o Sebi, Uzvišeni je rekao: 
On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni ! On je Allah -nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti… (El-Hašr, 22.-23.) 
3. Svi Allahovi poslanici pozivali su svoje narode da vjeruju u Allaha, da Ga priznaju za svoga Boga i da jedino Njega obožavaju i čine Mu ibadet. Tako je Nuh, a.s., svome narodu govorio: 
O narode moj, Allahu se klanjajte, vi drugoga boga osim Njega nemate! (El-A ‘raf, 59.) 
Kao Nuh, svojim narodima govorili su i svi ostali poslanici: Hud, Salih, Šuajb i drugi: O narode moj, Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! 
Tako je Musa, a.s., sinovima Israilovim, kada su od njega zatražili da im napravi  kip da ga kao boga obožavaju, rekao: 
Zar da vam, pored Allaha tražim drugog boga, a On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao ?  (El-A'raf, 140.) 
Junus, a.s., je, kajući se i slaveći svoga Gospodara, govorio: 
Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si. Ja sam se, zaista, prema sebi ogriješio ! (El-Enbija’, 87.) 
Naš vjerovjesnik Muhammed u dovi poslije namaza, imao je običaj reći: 
” Svjedočim da nema boga osim jedinog Allaha i da Mu niko nije ravan ! ” 
Racionalni dokazi : 
1. Sama činjenica što je Uzvišeni Allah apsolutni Tvorac i Gospodar svega postojećeg, bez ikakve sumnje, govori da je jedino On dostojan da se obožava i da se samo Njemu čini ibadet. Jer, Gospodar koji daje život i smrt, pruža i uskraćuje, donosi korist i dopušta da se zapadne u nevolje, jedini je koji zaslužuje da Ga njegova stvorenja obožavaju, da mu čine ibadet, da Mu se pokoravaju, da Ga vole, da Ga veličaju i slave, da se u Njega nadaju i da Ga se boje. 
Ako sva stvorenja priznaju da ih je Uzvišeni Allah stvorio, da im je jedino On istinski Gospodar, da ih održava i njima upravlja, kako bi se moglo zamisliti da Njegova stvorenja, kojima je toliko potreban, mimo Njega, obožavaju nekog drugog ? Pošto je apsurdno da neko od stvorenja bude istovremeno i bog, neminovno je da je njihov Tvorac i Gospodar  jedini istinski Bog, dostojan da se obožava i da Mu se čini ibadet. 
Allahovo odličje svojstvima apsolutnog savršenstva, koja pripadaju samo Njemu i nikom više, kao što su atributi: Silni, Svemogući, Veliki, Svevišnji, Onaj koji sve čuje i sve vidi, Blagi, Milostivi, Samilosni, Onaj koji sve zna itd., neminovno nameću potrebu da Ga Njegovi robovi obožavaju; voleći Ga i veličajući svojim srcem, s jedne, i pokoravajući Mu se svojim tijelom i njegovim organima, s druge strane.
_____________________________________________________
Iz Knjige PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi
Naslov originala: MINHADŽU-L-MUSLIM
Organizacija aktivne islamske omladine, 2000
____________________________________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s