Vjerovanje u Allaha – PUT PRAVOG MUSLIMANA –

Posted: Februar 5, 2013 in islamske knjige
Ovo je jedno od najvažnijih i najkompleksnijih poglavlja koje obrađuje ova knjiga, jer se cjelokupni život vjernika odvija i upravlja prema njemu. Otuda je vjerovanje u Allaha temelj svih temelja sveukupnog sistema života muslimana.

Musliman vjeruje u Uzvišenog Allaha u smislu da potvrđuje postojanje Svevišnjeg Gospodara, Stvoritelja nebesa i Zemlje koji savršeno zna i vidljivi i nevidljivi svijet, Gospodara i Vladara svega što postoji, da nema boga ni gospodara osim Njega, da posjeduje sva svojstva savršenstva, te da je daleko od bilo kakve manjkavosti. Ovo sve, zahvaljujući prije svega, Allahovoj uputi, a potom tradicionalnim i racionalnim dokazima.

Tradicionalni dokazi :

1. Što sam Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi govori o Svome postojanju, Svojim imenima i Svojim svojstvima i tako nedvosmisleno potvrđuje da je On – Gospodar svih stvorenja:

Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a zatim se iznad Arša uzvisio.; On tamnom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! (El-A'raf, 54.)

Što, dozivajući Svoga vjerovjesnika Musaa, a.s., s desne strane doline, iz stabla, u blagoslovljenom kraju, veli:

O Musa, Ja sam-Allah, Gospodar svjetova! (El-Kasas,’ 30.)

Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj-da bih ti uvijek na umu bio! (Ta-ha, 14.)

Što, veličajući Sebe, Svoja imena i svojstva, veli:

On je Allah-nema drugog boga osim Njega-On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni ! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog osigurava, Onaj koji nad svim bdi Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, Onje Silni i Mudri.(El-Hašr, 22.-24.)

Što, hvaleći sam Sebe, veli:

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg! (EI-Fatiha, 1.-3.)

Što se nama, muslimanima obraća riječima:

Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam -vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte! (El-En bija’, 92.)

Što, mimo Sebe, poriče postojanje drugog boga i gospodara nebesa i Zemlje:

Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzivišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju! (El-Enbija’, 22.)

2. Što je više od 124 hiljade vjerovjesnika i poslanika naučavalo o postojanju Uzvišenog Allaha, učilo o Njegovim imenima i svojstvima i kazivalo da je jedino On -Tvorac i Gospodar svih svjetova i svih stvorenja. Nema nijednog vjerovjesnika niti poslanika, a da Uzvišeni Allah sa njime nije: ili govorio, ili mu slao Svoga izaslanika (meleka), ili ga na drugi način nadahnuo da je to što mu se objavljuje, zasigurno, Allahov govor i Objava.

Ljudski razum i zdrava savjest ne mogu pobiti kazivanje ovako velikog broja najodabranijih stvorenja ljudskog roda. Takoder je nemoguće zamisliti da bi se ovako veliki broj pojedinaca, kroz dugu povijest čovječanstva, mogao dogovoriti da drugim ljudima govori o nečemu što sami ne znaju i u čiju se istinitost nisu potpuno uvjerili, tim prije što se radi o najodabranijim, najčestitijim, najbistrijim i najistinoljubivijim ljudima svih vremena.

Što milioni i milioni ljudi, širom svijeta, vjeruju u postojanje Uzvišenog Gospodara, pokoravaju Mu se i čine ibadet. Ako znamo da je čovjek, po svojoj urođenoj prirodi, sklon povjerovati, čak, jednom ili dvojici ljudi, postavlja se pitanje; kako onda ne povjerovati tako velikoj grupi, cijelom jednom narodu i nebrojnoj masi svijeta, tim prije što sam razum i čovjekova urođena priroda govore da nema nikakve sumnje u istinitost Onoga u koga su vjerovali, o Njemu govorili, ibadet Mu činili i dobrim djelima Mu se nastojali, što više, približiti?!

Što milioni najučevnijih i razumom najobdarenijih ljudi ukazuju na postojanje Uzvišenog Allaha, govore o Njegovim imenima i svojstvima, dokazuju da je jedino On njihov Gospodar i da On sve može, te da Mu se, zato, i sami pokoravaju, obožavaju Ga, u Njegovo ime vole dobro i u Njegovo i me preziru zlo.

Racionalni dokazi:

l. Postojanje svih ovih svjetova i najrazličitijih stvorenja svjedoči o postojanju njihova Tvorca -Allaha. jer mimo Njega nema nikoga drugog ko tvrdi da je sve ove svjetove stvorio. Osim toga, za ljudski razum je neshvatljivo postojanje bilo čega, ma koliko ono bilo sitno i beznačajno, bez postojanja njegova tvorca, kao što bi, recimo, bilo postojanje hrane bez onoga ko ju je spremio i skuhao, ili postojanje postelje na Zemlji bez onoga ko ju je pripremio i razprostro.

Kako bi, onda, bez svoga Tvorca mogao postojati ovaj ogromni kosmos sa nebesima i bezbrojnim nebeskim tijelima: poput Sunca, Mjeseca i zvijezda sa najrazličitijim oblicima, dimenzijama i putanjama ? Kako bi mogla postojati Zemlja sa ljudima, džinnima i životinjama, sa tolikim razlikama u porijeklu, rasama, jezicima, osobinama i načinu spoznaje i razumijevanja ? Kako bi na njoj mogle postojati najrazličitije vrste ruda, rijeke, kopna, mora i kako bi moglo rasti drveće sa svakojakim plodovima, različitim po boji, ukusu, mirisu, obliku, osobinama i sastavu ?

2. Postojanje pred nama Allahova govora, koji čitamo, o kome razmišljamo i njegova značenja razumijevamo, dokaz su Njegova postojanja, jer je nemoguće postojanje govora bez govornika i riječi bez nekoga ko ih je izrekao.

Prema tome, i sam govor Uzvišenog upućuje na Njegovo postojanje, tim prije što Njegov govor sadržava najčvršće propise koje su ljudi ikad upoznali i zakon koji je čovječanstvu donio toliko dobra. On, također, sadržava najistinitije naučne poglede i govori o nevidljivim stvarima i historijskim događajima. I ne samo to, sve o čemu govori je nepobitna istina. Nijedan od propisa Njegova vjerozakona, uprkos tolikoj dužini trajanja, bez obzira na mjesto i vrijeme, nije ostao neostvaren i u praksi neprimijenjen. Nijedan od tih naučnih pogleda, čak ni najsitniji detalj, nikada nije bio pobijen, niti otkrivena tajna, a da, u potpunosti, nije bila onakva kako se o njoj govorilo. Nijedan historičar, ma o kome se radilo, nikada se nije usudio pokušati da pobije neko od njegovih brojnih kazivanja, niti poreći neki od historijskih događaja na koji ukazuje ili o njemu govori.

Ovako mudar i istinit govor ljudski razum ne može pripisati nikome od ljudi, jer je kao takav, jednostavno, iznad čovjeka i stupnja njegove spoznaje. Ako je, pak, nemoguće da to bude čovjekov govor, čiji bi drugo mogao biti, nego govor čovjekova Stvoritelja? Osim toga, Allahov govor je svojevrstan dokaz Njegova postojanja, znanja, svemoći i mudrosti.

3. Postojanje savršeno preciznog sistema univerzalnih zakona stvaranja, rasta i razvoja drugih živih bića na ovome svijetu. Sva su ona podložna ovim zakonima, po njima se ravnaju i ni u kojem slučaju iz njih ne mogu izaći. Tako npr. čovjekovo stvaranje i formiranje u utrobi majke, počinje od kapi sjemena, nakon čega prolazi kroz tajnovite faze razvoja, u kojima niko drugi osim Allaha nema udjela, sve dok se, na kraju, ne rodi kao potpuno, sa svim organima, formiran čovjek. Kakav je slučaj sa njegovim stvaranjem i formiranjem u utrobi majke, takav je i sa njegovim rastom i razvojem nakon rođenja, počevši od dojenja i djetinjstva, preko mladosti i srednjovječnosti, pa sve do starosti.

Kako ovi zakoni vrijede za ljude i životinje, isto tako vrijede, ne samo za bilje i drveće, nego i za više sfere i nebeska tijela. Sva su ona podložna univerzalnom poretku svemira po kome se sve odvija i iz koga ništa ne iskače, jer kada bi samo jedna zvijezda ili skup zvijezda iskočio iz svoje putanje, došlo bi do propasti svijeta i kraja života na njemu.

Na osnovu gore navedenih logičko-racionalnih i tradicionalnih dokaza, musliman vjeruje u Uzvišenog Allaha i potvrđuje da je On Tvorac i Gospodar svega što postoji i jedini pravi Bog, kako pređašnjih, tako i potonjih naroda. Na osnovu takvog vjerovanja i ubjeđenja upravlja se život muslimana u svakoj stvari. 
_________________________________________________________
Iz Knjige PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi
Naslov originala: MINHADŽU-L-MUSLIM
Organizacija aktivne islamske omladine, 2000
___________________________________________________________________

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s