Vjerovanje u Allahova imena i atribute – PUT PRAVOG MUSLIMANA –

Posted: Februar 5, 2013 in islamske knjige
Musliman vjeruje u Allahova lijepa imena i atribute savršenstva, nikome ih drugom, mimo Njega, ne pripisuje, ne interpretira ih, pa da ih liši njihova značenja, niti ih poredi sa svojstvima stvorenja, pa da ih sa njima prilagodi ili poistovjeti. Sve bi to bilo apsurdno. Naprotiv, on Uzvišenom Allahu potvrđuje sva imena i atribute koje je Uzvišeni sam za Sebe potvrdio, ili Mu ih je potvrdio Njegov Poslanik, a poriče svaku vrstu nedostatka i nesavršenstva, kao što ih je, sam za Sebe, porekao Uzvišeni  ili ih je porekao Njegov Poslanik. Ovo sve, na osnovu sljedećih tradicionalnih i racionalnih dokaza: 

Tradicionalni dokazi: 

1. O Svojim imenima i atiibutima, sam Uzvišeni je rekao:

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih  koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni ! (EI-A'raf, 180.)

Reci: “Zovite: ‘Allah’ ili zovite: ‘Milostivi’, a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša. (El-Isra’, 110.) 

On se, također, opisao i atributima: da sve čuje, sve vidi i sve zna; da je Mudri, Silni, Svemogući, Blagi, Onaj koji je o svemu podrobno obaviješten, Blagodarni, Milostivi, Samilosni, Onaj koji mnogo prašta; zatim da je, zasigurno, razgovarao sa Musaom, da se nadvisio nad Svojim prijestoljem, da je čovjeka stvorio Svojim rukama, da voli dobročinitelje, da je zadovoljan sa vjernicima, te da dolazi, spušta se itd. Sve ove atribute objavio je u Svojoj Knjizi i sve ih je, svojim jezikom, izgovorio Njegov Poslanik. 

2. Allahov Poslanik u jasnim i sahih hadisima i vjerodostojnim predajama, između ostalog, je rekao: 

“Allah se smije dvojici ljudi koji se međusobno bore, pa jedan drugog ubiju, a obojica uđu u Džennet. Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa ušao u Džennet, a njegovom ubici se Allah smiluje, pa primi islam; zatim i sam pogine kao šehid, na Allahovom putu” – Muttefekun alejhi 

” Džehennem će, cijelo vrijeme dok se u njega bude ubacivalo, govoriti: “Ima li još ?” – sve dok na njega Svemoćni Gospodar ne stane Svojom nogom – a u drugoj verziji “stopalom” – pa će se skvrčiti i povikati: ”Dosta je ! Dosta je !” (Muttefekun alejhi) 

” Svake noći, kada nastupi njena zadnja trećina, naš Gospodar se spušta na nama najbliže nebo i govori: ” Ima li ko da Me pozove, pa da mu se odazovem ? Ima li ko da šta od Mene zatraži, pa da mu dam ? Ima li ko da Me za oprost zamoli, pa da mu oprostim ?” (Muttefekun alejhi) 

” Allah se više obraduje pokajanju Svoga roba, nego kada neko od vas, (u pustinji) nade izgubljenu jahalicu.” (Muslim) 

Za robinju koja mu je na pitanje: ” Gdje je Allah ?”-odgovorila: “Na nebu”, a na pitanje: “Ko sam ja?”-odgovorila: ”Ti si Allahov Poslanik” je rekao: “Oslobodi je! Ona je vjernica.” 

Allahov Poslanik  je, također, rekao: 
” Allah će na Sudnjem danu ščepati Zemlju, a Svojom desnicom smotati nebo i reći : ‘Ja sam Vladar, gdje su (danas) vladari Zemlje ? “‘ 

3. Čestite generacije prvih muslimana iz reda ashaba, tabi'ina i četvorice imama, neka je Allah sa svima njima zadovoljan, u potpunosti su prihvatale i potvrđivale svojstva Uzvišenog Allaha, bez ikakve njihove interpretacije, suzdržavanja ili isključivanja njihovog vanjskog značenja. Nije zabilježeno da je i jedan jedini ashab interpretirao bilo koje od Allahovih svojstava, ili ga je odbacio, ili da je za njega rekao da znači nešto drugo nego što po svojoj vanjskoj formi znači. Naprotiv, svi su oni u njih vjerovali po njihovom značenju i vanjskom sadržaju, duboko ubijeđeni da svojstva Uzvišenog Allaha nisu kao svojstva Njegovih stvorenja. 

Tako je, upitan šta misli o riječima Uzvišenog: Milostivi, koji se nad prijestoljem nadvisio (Ta-ha, 5.) – Imam Malik, Allah mu se smilovao, odgovorio: ” Zna se šta znači nadvisiti, ne zna se kako, a pitati je novotarija (bid'at).” 

Imam Šafija, Allah mu se smilovao, je imao običaj reći: ” Vjerujem u Allaha i u ono što je došlo od Allaha, onako kako Allah traži da se vjeruje. Vjerujem u Allahova Poslanika i u ono što je došlo od Allahova Poslanika, onako kako je Allahov Poslanik tražio da se vjeruje.” 

Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, u vezi Poslanikovih  riječi: ” Allah se spušta na nama najbliže nebo, Allah će se na Sudnjem danu očima gledati, Uzvišeni se čudi, smije, ljuti, Uzvišeni je zadovoljan, Uzvišeni prezire, voli itd.”- imao je običaj reći: ” Mi u to čvrsto vjerujemo ne pitajući kako, niti šta to znači; tj. vjerujemo da se Uzvišeni spušta i da će se vidjeti,  te da se nad Svojim prijestoljem nadvisio. Međutim, mi ne znamo kako se On spušta, kako će se vidjeti, kako se nadvisio, niti šta to u suštini znači, nego znanje o tome pripisujemo Allahu koji je to rekao i objavio Svome Vjerovjesniku. Mi ne proturiječimo Allahovu Poslaniku, niti Uzvišenog Allaha, bez ograničenja i smisla, opisujemo drugačije nego što je sam Sebe opisao i nego što Ga je opisao Njegov Poslanik, potpuno ubijeđeni da Allahu ništa nije slično i da On sve čuje i sve vidi.” 

Racionalni dokazi: 

1. Uzvišeni Allah sam Sebe je opisao atributima i nazvao imenima. Nije nam zabranio da Ga njima opisujemo i nazivamo, niti nam je naredio da ih interpretiramo ili shvaćamo drugačije nego što ona formalno znače. Ima li logike i zdrava razuma, ako Ga njima opišemo, da nam se prigovara da smo Ga usporedili sa nekim od Njegovih stvorenja, pa da Njegove atribute i imena moramo interpretirati i shvaćati drugačije nego što ona, po svojoj vanjskoj formi, znače ? Oni koji to čine lišavaju Uzvišenog Allaha svih atributa i iskreću značenje Njegovih imena, a onima koji to čine Uzvišeni prijeti riječima:

A klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će  biti kažnjeni ! (El-A'raf, 180.) 

2. Zar onaj ko zaniječe neki od Allahovih atributa, bojeći se da Ga ne uporedi sa nekim od Njegovih stvorenja, ne vidi da je to već učinio, a onda to pokušava poreći, lišavajući Uzvišenog Njegovih atributa, s kojima je Allah sam Sebe opisao ? Onaj ko tako radi svojim postupkom čini dva velika grijeha: prvo Allaha uporedi sa Njegovim stvorenjima, a onda Ga liši Njegovih atributa.

Zar u ovakvom slučaju, nije sasvim logično . i za zdrav razum prihvatljivo da se Uzvišeni Stvoritelj opiše onako kako je sam Sebe opisao i kako Ga je opisao Njegov Poslanik, svakako, vjerujući da Njegovi atributi nisu slični atributima Njegovih stvorenja, niti  Njegov zat (biće), zatu Njegovih stvorenja ?! 

3. Vjerovanje u Allahove atribute i Njegovo opisivanje njima ne znači Njegovo poređenje sa atributima stvorenja, jer zdravom razumu nije neprihvatljivo da se Uzvišeni odlikuje posebnim atributima, drugačijim od atributa stvorenja, s kojima se podudaraju samo u jezičkom pogledu (izgovoru), tako da Stvoritelj ima svoje, a stvorenja Svoje atribute. 

Kada musliman vjeruje u Allahove atribute i njima Ga opisuje, on ni ukom slučaju ne misli, niti mu pada na pamet da se, npr. Allahova ruka, u bilo kom smislu, osim u imenu, poredi sa rukom stvorenja, jer su Stvoritelj i stvorenje po svome biću, atributima i djelima potpuno drugačiji. U tom smislu Uzvišeni veli: 

Reci: ” On je Allah –Jedan ! Allah je Utočište svakom ! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije !” (EI-Ihlas, 4.)

Njemu ništa nije slično! On sve čuje i sve vidi. (Eš-šura, 11.)

_______________________________________________ 

Iz Knjige PUT PRAVOG MUSLIMANA
Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi
Naslov originala: MINHADŽU-L-MUSLIM
Organizacija aktivne islamske omladine, 2000
____________________________________________________________________
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s