KAZNA I BLAGODATI U BERZAHU (U VREMENU IZMEĐU SMRTI I PROŽIVLJENJA)

Posted: Februar 13, 2013 in Hadisi

Božiji robe, znaj da je kabur prva ahiretska kuća, da je umiranje za čovjeka mali kijamet. Kad bude ukopan pokaže mu se njegovo mjesto ujutro – od zore do izlaska sunaca – i uveče – između podne i zalaska sunca, pa ako je od stanovnika dženneta pokaže mu se džennet, a ako je od stanovnika vatre pokaže mu se džehennem. I proširi se kabur vjerniku na sedamdeset aršina i napuni se zelenilom sve do dana proživljenja. A kafir će biti udaran gvozednim čekićima i kabur će mu se tako stijesniti da će mu kost kroz kost prolaziti.

Stanja umiranja i penjanje duše i ono što će biti od kazne ili užitka u kaburu

Allah dž.š. kaže: “Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti” (El-Mu'minun, 99-100)

Allah dž.š. kaže: “A faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (El-Mu'minun, 45-46)

1. Prenosi se od El-Bera’a bin Aziba r.a. da je rekao: “Otišli smo sa Resulullahom s.a.v.s. na dženazu jednog ensarije, približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar[1] Allahov Poslanik s.a.v.s. je sjeo pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanika s.a.v.s. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci držao štap i njime kuckao[2] po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao: “Utječite se Allahu od kaburskih kazni”. To je ponovio dva ili tri puta, pa je nastavio: “Zaista vjernik, Allahov rob, kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleki sa nebesa svijetlih lica kao da iz njih sija sunce, a sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris.[3] Zatim sjednu bliže kako bi ih mogao vidjeti. Potom dođe Melek smrti a.s. i sjedne pored njegove glave, pa kaže: “O dobra dušo, idi oprostu svoga Gospodara i Njegovom zadovoljstvu.” Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta, potom je prihvataju, pa kad je prihvate ne puštaju je ni jednog trena sve dok je ne postave u ćefine i mirise. Od nje se zatim, proširi miris tako lijep da ga na zemlji nema i penje se sa njom u visine. Kad prođu pored grupe meleka[4] oni ih upitaju: “Čija je ovo plemenita duša?” A oni odgovaraju to je taj i taj i spomenu njegovo najljepše ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prođu zemaljsko nebo i zatraže dozvolu za prolazak, pa pošto je dobiju, idu dalje prema sljedećem nebu, te tako idu sve dok ne dođu do sedmog neba. Uzvišeni Allah tada kaže: “Upišite moga roba u knjigu velikana[5] i vratite ga na zemlju u njegovo tijelo.” Potom dođu dva meleka koji ga posade u sjedeći položaj pa ga počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar?”, a on će odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah.” “Koja je tvoja vjera?” pitaće ga, a one će reći: “Moja vjera je Islam.” “A ko je onaj čovjek koji je vama poslat?” upitaće oni, a on će reći: “On je Allahov Poslanik s.a.v.s.”, a meleki će upitati: “čime to potvrđujeć?”, a on će odgovoriti: “Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše.”, zatim će se čuti glas sa visine: “Istinu je rekao Moj rob, pripremite mu mjesto u džennetu i otvorite mu džennetska vrata.” Do njega će doprijeti lijep i ugodan džennetski miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti. Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda (vesele šehre), u lijepoj odjeći , ugodno će mirisati i kazaće: “Raduj se svojoj sreći, ovo je dan koji ti je obećan”, a on će upitati: “A ko si ti sa licem na kojem čitam da mi donosiš dobro?”, a on će reći: “Ja sam tvoje dobro djelo što si ga činio.”, pa će on reći: “Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan, moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom.” A nevjernik, kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu s neba meleki, crnih lica, sa sobom nose platno od kostrijeti[6] sjednu kod njega tako da ih može vidjeti, a potom dolazi Melek smrti[7] i sjeda kod njegove glave i kaže mu: “O prljava dušo, izlazi, Allah je na tebe srdit i gnjevan.” Pa će njegova duša biti istrgnuta iz tijela kao žarač iz vlažne vune.[8] A kad mu uzme dušu ne puštaju je više ni za tren sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Iz duše se tada osjeti smrad kakvog nema na zemlji, pa se počnu penjati sa njom. Kad prođu pored grupe meleka svaki od njih upita: “Kakav li je ovo ružan miris?” Njima se odgovara to je taj i taj – i spomenu njegove najružnije ime kojim su ga zvali na zemlji. Doći će sa njom do dunjalučkog neba i tražiće da prođu ali im se vrata neće otvoriti. Zatim je Resulullah proučio: “Njima se nebeska vrat neće otvoriti i prije će uže[9] kroz iglene uši proći nego će oni u džennet ući.” (El A'raf, 40)

Allah će tada reći: “Upišite ga u knjigu poniženih[10], a zatim ga vratite na zemlju.” Potom je Resulullah citirao: “A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.” (El Hadždž, 31)

Nakon što mu se duša vrati u tijelo doći će mu dva meleka, postaviti ga ispred sebe i upitati: “Ko ti je Gospodar?”, a on će reći: “Ah, ah, ah, ne znam” A meleki će ga upitati: “Koje si vjere?” A on će reći: “Ah, ah, ah, ne znam.” Upitat će ga ponovo: “Šta misliš o čovjeku koji vam je poslan?”, a on će reći: “Ah, ah, ah, ne znam ko je on.” Glas sa visine će povikati: “On laže, pripremite mu mjesto u džehenemu, otvorite mu vrata vatre.” Tada će osjetiti vrućinu džehennema i njegov smrad. Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti. Pojaviće se čovjek ružna lica i ružne odjeće, a od njega će se širiti smrad i reći će mu: “Tećko tebi zbog tvojih loših dijela, ovo je ružan dan koji ti je obećan.”, a on će kazati: ” A ko si ti, tvoje je lice ružno i na njemu vidim da mi donosiš zlo.”, a on će reći: “Ja sam tvoje ružno dijelo.” On će tada povikati: “Moj Gospodaru, odgodi Sudnji dan!” (Hadis prenosi Ahmed[11], Ebu Davud[12] i Hakim[13] i tvrde da je sahih po kriterijumima dvojice šejhova Buharije i Muslima s tim se slažu Ez Zehebi i El Bani[14])
__________________________________________________________________________________

[1] El lahd – mezar, to je udubina u koju se stavlja mejt u kaburu

[2] Jenkutu – upotrebljava se kao oznaka za udaranje krajevima nečega po zemlji pri čemu ostaje trag na njoj

[3] El hanut – To je posebno spremljen miris za mrtvaca kojim se želi postići da lijepo miriše

[4] Meleun – tj. skupina ili grupa

[5] Illijun – od riječi uluvvun što znači visina, uzvišenost, veličina. Rečno je da je to sedmo nebo u kojem su duše mu’mina

[6] El Mesuh – to je množina od riječi mish što znači pokrivač od dlaka

[7] U sahih hadisu nije rečeno ime meleka smrti (Azrail), već je to možda israilijjat (laž na Resulullaha s.a.v.s. tj. izmišljotina)

[8] Essefud je željezo čiji su krajevi savijeni kao kuke

[9] Prema Kiraetu koji se kod nas praktikuje – što je opšte mišljenje uleme – džemel znači: deva, a prema drugom Kiraetu – jednom mišljenju – džummel znači: debelo uže

[10] Sidždžin je tijesan prostor, tamnica

[11] El Musned, 287/4

[12] Es Sunen, 540/2

[13] El Mustedrek, 37/1

[14] Ahkamu el dženaiz, 159 
 
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s