Mu'džiza – značenje i uvjeti

Posted: Februar 14, 2013 in islamski tekstovi

U Kur'anu, a također sunnetu (tradiciji) ne nalazi se definicija mu'džize. Nego poslije izvjesnog vremena, koje je uslovilo razvoj i osamostaljenje pojedinih nauka, naročito nauke akaida (vjerovanja), a to se dogodilo krajem drugog vijeka i početkom trećeg hidžretskog. Tada i nalazimo da Kur'an upotrebljava riječ ajet (dokaz) u pogledu davanja dokaza poslanicima i to na zahtjev naroda jer su tražili od poslanika jasne dokaze. Kaže Allah subhanehu ve te'ala: “Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci: ‘Sva čuda su samo u Allaha!’ A odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati.” En'am 109

Kur'an također upootrebljava riječ el-bejjine (dokaz), spomenut u ajetu: “…Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak.” A'raf 73.

El-bejjine je jasan dokaz bio razumni ili osjetilni. Ponekad Kur'an upotrebljava riječ ‘Burhan’ (dokaz) u ajetu: “To su dva dokaza od Gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim; oni su, zaista, narod raskalašeni.” Kasas 32

Burhan je objašnjenje dokaza. On potvrđuje dokaze iz kojih proizilazi iskrenost.

Kao što značenje riječi mu'džiza ponekad dođe riječ sultan, što znači moć, vlast, u sljedećem ajetu: “Vi ste ljudi kao i mi; hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali – pa, donesite nam čudo vidljivo!’” Ibrahim 10

Sve ove riječi imaju skoro isto značenje, imaju zadatak da ukažu na opširnost Kur'anskog pisma i na siromaštvo koje u sebi nosi svaki jezik. Vratićemo se opet riječi ‘ajet’ u Kur'anu.

“Mi nijedan propis ne promjenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo.” Bekare 106

Ili riječ ajet, koja znači jasan dokaz u postojanju Jednog Stvaraoca: “U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,” Ali Imran 190, i u riječi ajet koja znači građevina: “Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući” Šu'ara 128

Značenje mu'džize

U arapskom jeziku glagoli adžeze i adžize znače nemoć, suprotno jačini. Također riječ adžz znači slabost. Nalazimo objašnjenje u Kur'anu: “A da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći da ih onemoguće.” Sebe 5

Islamska ulema je dala značenje mu'džize sljedećom definicijom: čudo koje nadmašuje ljudsku mogućnost, popraćeno izazovom kome se čovjek ne može suprotstaviti, Allah subhanehu ve te'ala ga daje poslanicima, da bi pokazali Allahovu moć i ljudsku nemoć.

Mu'džiza sama po sebi predstavlja Allahovu subhanehu ve te'ala moć i snagu koja ne poznaje pravila, i ne potpada pod pravila zakona uzroka i posljedice. I nema te osobe, koja bi mogla dostići da svojim radom i zalaganjem ili učenjem dostigne moć da može izvesti mu'džizu. To je jednostavno dar Allahov subhanehu ve te'ala na poslanike, i Allah subhanehu ve te'ala bira vrstu i vrijeme mu'džize i daje je poslaniku da pokaže i dokaže iskrenost u onome u što poziva.

Sihr predstavlja djelo, koje izvode ljudi, koji vježbaju tjelesno ili na druge načine poznate ili nepoznate. Tako da ova vrsta, a i druge vrste sihira, i drugih radnji čarobnjaka, ne spada u svojstva mu'džize, jer se sihr može naučiti i oni su kao takvi dostupni svim ljudima, dok mu'džiza predstavlja Allahovu subhanehu ve te'ala moć, dostupnu samo poslanicima.

Uvjeti za mu'džizu

Iz značenja mu'džize možemo joj pripisati slijedeća značenja:

1. Da mu'džiza predstavlja čudo, koje nije poznato nikome i koje prelazi normalno. A ovo čudo može biti u smislu govora: kao veličanje Allaha subhanehu ve te'ala od strane kamenčića i procvjetavanje stabla, ili da bude u smislu radnje: kao izvorište vode između prstiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i uveličanje hrane da dostigne od male količine za sve, ili u smislu promjene jednog prirodnog znaka u drugi, kao promjena vatre iz topline u hladno, kod slučaja Ibrahima alejhi selam i slučaj Musa alejhi selam sa morem koje ih nije potopilo.

2. Da ovo čudo mu'džiza bude Allahov subhanehu ve te'ala rad, Allahovo stvorenje: “I nijedan poslanik nije mogao da učini nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, biće presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.” Mu'min 78.

Mu'džiza predstavlja dar od Allaha i zato ne može biti niko nadležan da imenuje njeno mjesto i vrijeme. “Reci: ‘Sva čuda su samo u Allaha!'” En'am 109

3. Sigurnost mu'džize od izazova, jer ako izazivač dođe sa onim s čime je došao poslanik, onda mu je mu'džiza pokvarena i dokaz za kojeg je pozivao netačan, to se nikada nije desilo jer je Allah uvijek pomagao Svoje poslanike.

4. Da se mu'džiza desi po potrebi poslanika koji za sebe tvrdi da je poslanik. Ako mu'džiza ne izađe onakva kakvu je poslanik kazivao nevjernicima i ne dogodi se na isti način onda to nije mu'džiza, to je samo poniženje za osobu koja tvrdi da je poslanik, kao što je slučaj sa lažnim poslanikom Musejlemom.

Da kada u pokušaju da izliječi bolesnog, bolesni umre ili pljuvanje u bunar da bi se napunio vodom, a voda presuši, u ovom slučaju ne radi se o mu'džizi već o poniženju i laži.

5. Da mu'džiza bude izazov za druge

Da izazov bude čist govor poslanika koji se sastoji u slijedećim riječima: “Ovo djelo koje ću uraditi je jasan dokaz da sam poslanik, kao dokaz tome je vaša nemogućnost da uradite isto.” Ovakav vid govora je bio uobičajen poslaniku. Također Isa alejhi selam i Kur'anu to na najbolji način spominje: “I poslati kao poslanika sinovima Israilovim: ‘Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscjeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete.'” Ali Imran 49

6. Da dokaže da je poslanik sa mu'džizom i da je poslan od Allaha subhanehu ve te'ala. Poslanik se oslanja na mu'džizu kao starac na štap s tim što poslanik utvrđuje da je mu'džiza od Allaha subhanehu ve te'ala, Allahovo djelo. Pa kaže, npr.: “Dokaz mog poslanstva je da Allah pretvori ovaj štap u zmiju ili da Allah proživi ovog mrtvaca kod riječi ‘Ustani’.”

7. Kašnjenje mu'džiza od objave

Normalno, prvo dolazi objava, pa tek onda po potrebi mu'džiza, da potvrdi vjerodostojnost i iskrenost onoga u što poziva poslanik. Kao npr. oblak kada je pratio Poslanika sallallahu alejhi ve sellem na putu za Šam (Siriju) prije objave. 
 
Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s