ALLAHOVO PRAVO PREMA LJUDIMA I PRAVO LJUDI PREMA ALLAHU

Posted: Mart 5, 2013 in islamske knjige

Muhammed ibn Sulejman et-Temimi

Uzvišeni Allah kaže:

A stvorio sam ljude i džine jedino da me obožavaju. 1

Uzvišeni kaže:

Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Obožavajte  Allaha, a klonite se taguta!… 2

Njegove riječi:

A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate, izuzev Njega  a roditeljima dobročinstvo da činite. 3

Njegove riječi:

I obožavajte Allaha i ne pridružujte Njemu ništa! 4

Njegove riječi:

Reci: ‘ Dođite, proučit ću ono što vam je propisao Gospodar vaš: da ne pridružujete Njemu ništa.’ 5

Ibn Mes’ud, r.a., rekao je: “ Ko hoće vidjeti oporuku  Muhammedovu, sallallahu alejhi ve sellem, na kojoj je njegov pečat, neka pročita govor Uzvišenog: Reci: ‘Dođite, proučit ću ono što vam je propisao Gospodar vaš: da ne pridružujete Njemu ništa. ‘” 6

Od Mu’aza b. Džebela, r.a., prenosi se da je rekao: “ Jahao sam sa Vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, na magarcu pa mi je on rekao: ‘O Mu’aze! Znaš li koje je Allahovo pravo prema ljudima i koje je pravo ljudi prema Allahu?’ Rekao sam: ‘Allah i Njegov poslanik najbolje znaju.’ Rekao je: ‘Zaista je Allahovo pravo prema ljudima da Ga ljudi obožavaju i da Mu ništa ne pridružuju, a pravo ljudi prema Allahu jeste da Allah, dž.š., ne kažnjava onog ko Mu ništa ne pridružuje.’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, hoću li obveseliti svijet (sa tom radosnom viješću) ? ’ Rekao je: ‘Nemoj ih obveseljivati jer će zanemariti rad i na to se osloniti.’” 
 
Zabilježili su ga u Dva sahiha. 7

_______________________________________________________________

1 Ez-Zarijat, 56.
2 En-Nahl, 36.
3 El-Isra’, 23.
4 En-Nisa’, 36.
5 El-En‘am, 151.-153.
6 El-En‘am, 151.-153.
7 Buhari, br. 2856. Muslim, br. 30, Tirmizi, br. 2645, Ahmed u Musnedu 3- 260,261, Ibn Madže, br. 4296.

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s